Wat is lymfe drainage

Het lymfesysteem is naast de bloedbaan het andere grote circulatiesysteem in het lichaam en zorgt voor de afvoer van weefselvocht.

Oorspronkelijk komt weefselvocht uit de bloedbaan en geeft voedingstoffen af aan de cellen. Cellen geven op hun beurt afvalstoffen af aan het lymfesysteem.

Het lymfesysteem is erg belangrijk voor het immuunsysteem: het voert af wat niet, en houdt vast wat wel bij het lichaam hoort. Lymfe zorgt o.a. voor afvoer van ziektekiemen en heeft daarmee een duidelijk effect op het immuunsysteem. Een goed werkend lymfesysteem zorgt ervoor dat de algehele weerstand van het paard omhoog gaat. Lymfeklieren spelen een rol bij de vorming van witte bloedlichaampjes en anti-lichamen. Schadelijke bestanddelen in het weefselvocht worden in de lymfeklieren separaat gezet en ingekapseld.

Manuele Lymfedrainage (MLD) stimuleert het lymfesysteem en verhoogt de afvoercapaciteit. Hierdoor verlaten afvalstoffen sneller het lichaam en treedt er o.a. minder verzuring op in het lichaam.

Het heeft daarnaast nog een positieve invloed op het vegetatieve zenuwstelsel. Het vegetatieve zenuwstelsel verzorgt de regeling van orgaanfuncties. Het vegetatieve zenuwstelsel heeft als taak om het interne milieu constant te houden en de werking van de organen aan te passen aan de situatie in de omgeving. Dit gebeurt door 2 regelsystemen: De Sympaticus (actief bij stress, Fight-Flight) en de Parasympaticus (verantwoordelijk voor rust en herstel). Manuele lymfedrainage spreekt het parasympatische systeem aan, waardoor het lichaam van het paard sneller zal regenereren en herstellen.

Samengevat heeft Manueel Lymfedrainage dus de volgende werking:

  • Verhoging van de afvoer van afvalstoffen
  • Regeneratie en herstel
  • Stimulering van het immuunsysteem

 

Na de manuele lymfedrainage kunnen, indien nodig en gewenst, lymfetapes worden geplaatst. Dit ondersteunt de manuele lymfedrainage en zorgt ervoor dat het lymfesysteem langer geactiveerd blijft.

 

Wilt u er zeker van zijn dat u een gecertificeerde MLD therapeut met een gedegen achtergrond vindt, kijkt u dan op MLDRegister.nl.